Regulamin

Regulamin sprzedaży hurtowej:

1. Oferta kierowana jest do firm, instytucji i osób prowadzących działalność gospodarczą.
2. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze od zaksięgowania zapłaty za zamówienie.
3. Warunkiem dokonywania zamówień jest złożenie zamówienia na naszej stronie internetowej www.b2b.euroshop24h.pl po wcześniejszym uzyskaniu statusu hurtownika. Zamówienia hurtowe nie są przyjmowane telefonicznie ani mailowo.
4. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu drogą elektroniczną.
5. Minimalna wartość zamówieni powinna świadczyć o zakupach hurtowych i wynosi 500 zł netto w przypadku wariantu współpracy ,,Mały Hurt’’ oraz 3500 zł netto w przypadku wariantu współpracy ,,Duży Hurt’’.  W przypadku wariantu współpracy ,,Duży Hurt’’ sprzedawca zastrzega sobie prawo do doliczania 10% do ceny produktu przy zakupach niepełnych kartonów.
6. Każde zamówienie potwierdzane jest fakturą proforma, na której podstawie odbywa się płatność.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku, gdy nie spełnia ono warunków współpracy, warunków realizacji zamówień hurtowych, regulaminu sklepu, regulaminu sprzedaży hurtowej, w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania faktury proforma nie wpłacono kwoty przedpłaty.
8. Po potwierdzeniu zamówienia fakturą vat dochodzi do zawarcia pomiędzy Euroshop Daniel Cis i Nabywcą umowy sprzedaży.
9. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu i dostarczenia jej drogą elektroniczną.
10. Do zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
11. Zdjęcia produktów są poglądowe i nie mogą być podstawą do roszczeń.
12. Firma Euroshop Daniel Cis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Klient oświadcza, że pokrywa wszelkie koszta spowodowane uszkodzeniami powstałymi podczas transportu.
13. Nabywca zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na wyraźne życznie klienta do zamówienia dołączane są nalepki.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.
14. Koszty wysyłki towarów ponosi kupujący.
15. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia z winy firm transportowych dostarczających zakupiony towar.
16. Wszelkie koszty związane z nadaniem i niepodjęciem odbioru przesyłki naliczone przez firmy trzecie ponosi zamawiający.
17. Niebieskie palety, na których odbywa się wysyłka towarów, są własnością firmy CHEP i na żądanie przedstawiciela firmy muszą zostać wydane.
18. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w dostawi lub uszkodzeń powstałych w czasie transportu podstawą rozpatrzenia reklamacji jest protokół reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać do 3 dni od odbioru zamówienia.
19. W przypadku braku dostępności zamawianego towaru lub jakiejkolwiek innej trudności w realizacji zamówienia niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem drogą e-mail lub telefonicznie.
20. Maksymalna waga jednej paczki wynosi 30 kg, jeżeli zamówione towary nie mieszczą się w jednej paczce, towar zostanie zapakowany odpowiednio w oddzielne paczki i zostanie naliczona dodatkowa opłata.
21. Warunkiem realizacji zamówienia jest skorzystanie z opcji dostawy przeznaczonej dla klientów hurtowych.
22. Promocja „Darmowa dostawa od 399 zł” nie obejmuje klientów hurtowych o czym informuje punkt 12 regulaminu promocji.
23. Promocja „-5% na pierwsze zakupy” nie obejmuje klientów hurtowych o czym informuje punkt 11 regulaminu promocji.
24. Zamówienia hurtowe nie są realizowane metodami dostawy innymi niż: Kurier DHL (dla klientów hurtowych) oraz Przesyłka paletowa
25. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu www.b2b.euroshop24h.pl.

 

Regulamin współpracy w modelu logistycznym - dropshipping

Definicje:

Partner - firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą która dokonała rejestracji 
w serwisie www.b2b.euroshop24h.pl jako odbiorca hurtowy.

Klient - osoba trzecia nabywająca produkty oferowane w kanałach sprzedaży partnera.

Hurtownia - firma Euroshop Daniel Cis wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca 
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Fiołków 10 75-810 Koszalin, NIP 6691111945, REGON 331299043

Przewoźnik - kurier, poczta lub inna firma przewozowa współpracująca z hurtownią w celu realizowania dostawy produktów.

§1 Wstęp

1. Współpraca polega na nabywaniu przez partnera produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni i wysyłaniu zakupionych
towarów bezpośrednio do klientów partnera.

2. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy hurtownią a partnerem są produkty dostępne w aktualnej ofercie hurtowni 
w dniu zawarcia transakcji.

3. Rejestracja w systemie hurtowni www.b2b.euroshop24h.pl jest bezpłatna.

§2 Zasady składania zamówień, realizacji zamówień i dostawy towaru

1. Partner zobowiązuje się do nabycia towarów od hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty za nie
całkowitej ceny wraz z kosztem dostawy, a hurtownia do sprzedaży towaru i wydania go bezpośrednio klientowi 
wskazanemu przez partnera.

2. O polityce cenowej w kanałach sprzedaży partnera decyduje partner. Jednakże cena sprzedaży produktu nie może być 
niższa niż aktualnie udostępniana cena w pliku XML oraz cena w ofercie dla odbiorców detalicznych dostępnej pod 
adresem www.euroshop24h.pl. Sprzedaż poniżej tej ceny daje hurtowni prawo odmowy realizacji zamówień oraz zablokowania
konta.

3. W celu złożenia zamówienia partner zobowiązany jest do dostarczenia hurtowni następujących danych klienta:
imię, nazwisko, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, ulica, numeru domu, kod pocztowy, miasto, kraj oraz w przypadku
dostawy do paczkomatu InPost kodu maszyny odbiorczej.

4. Hurtownia nie realizuje przesyłek za pobraniem.

5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w hurtowni za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
www.b2b.euroshop24h.pl.

6. Hurtownia ma prawo pozbawić partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:
a) Nie dotrzymania postanowień punktu 2 paragraf 2

b) Opóźnienia w płatności powyżej 14 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji

c) Braku aktywności na koncie (brak aktywności na koncie uznaje się w przypadku mniej niż 7 w pełni zrealizowanych zamówień w tygodniu) podpunkt obowiązuje po drugim miesiącu współpracy.

7. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez hurtownię zaksięgowania płatności.

8. Od chwili zaksięgowania płatności rozpoczyna się liczyć czas realizacji zamówienia, który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

9. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

10. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnych danych klienta odpowiedzialność ponosi partner.

11. Towar zamówiony przez partnera będzie dostarczany klientom przez hurtownie za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez hurtownię na warunkach 
przez nią wskazanych. Informacje o cenach wysyłki i przewoźnikach są dostępne w koszyku. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi partner.

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybór odpowiedniej dla dropshippingu opcji dostawy i płatności w koszyku.

13. Partner każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o postępach w realizacji zamówienia oraz o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego.

14. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych partnera.

15. Zamówienie złożone przez partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

16. Na zakupiony towar hurtownia wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia i dostarcza ją partnerowi w formie elektronicznej.

17. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar przez partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru hurtownia ma prawo w całości anulować zamówienie.

18. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z nieodebrania przez klienta paczki ponosi partner. Paczki nieodebrane lub niedoręczone do klienta które wrócą do hurtowni wysyłane są do partnera za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

19. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia ze względów technicznych lub logistycznych (brak stanu magazynowego). 
O takiej sytuacji informujemy mailowo lub telefonicznie.

20. Hurtownia realizuje wyłącznie opłacone zamówienia nie pracujemy na potwierdzeniach przelewu.

21. Złożenie zamówienia przez partnera jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu i 
dostarczenia jej drogą elektroniczną.

22. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Partner oświadcza, że pokrywa wszelkie koszta spowodowane uszkodzeniami 
powstałymi podczas transportu.

23. Partner zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na 
wyraźne życznie partnera do zamówienia dołączane są nalepki. Partner przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia 
do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.


§3 Przedmiot Świadczenia

1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni.

2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach 
reklamowych lub dotyczących produktu.

3. Udostępniane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowych i nie mogą być podstawą roszczeń.

§4 Zwrot towaru

1. Hurtownia nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego u partnera w sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy zawartej z partnerem. Ewentualne dodatkowe
koszty wynikające z zwrotu paczki ponosi partner.

2. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino zwrot nie zostanie rozpatrzony jeśli zostanie 
złożony w terminie dłuższym niż 7 dni od daty doręcznenia przesyłki do klienta.

3. Koszt zwrotu jednej sztuki towaru wynosi 5 zł netto.

4. Zwroty przyjmowane są wyłącznie wraz z protokołem różnic w dostawie spisanym w dniu doręczenia.

5. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać na kwotę nie przewyższającą 2% miesięcznego obrotu.

6. Kwota za obsługę zwrotu jest rozliczana osobną fakturą wystawioną po przyjęciu zwrotu i przesyłana wraz z korektą.


§5 Reklamacja

1. Reklamacje od klientów zgłaszane są bezpośrednio do partnera.

2. W momencie odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub 
zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół różnic w dostawie. Skutki zaniechań klienta obciążają bezpośrednio partnera.

3. Hurtownia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino.

4. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§6 Odpowiedzialność Hurtowni

1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienie w dostawie towaru spowodowane opóźnieniem zapłaty przez partnera.
b) opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.
c) błędnie wypełniony formularz zamówienia

d) informacje w pliku integracyjnym oraz informacje na stronie internetowej lub innych kanałach sprzedaży partnera. 

 

2. Dostarczenie dowodu zakupu do klienta to obowiązek, który spoczywa na partnerze.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego regulaminu.

 

Regulamin współpracy w modelu logistycznym - Cross-docking

Definicje:

Partner - firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą która dokonała rejestracji
w serwisie www.b2b.euroshop24h.pl jako odbiorca hurtowy.

Klient - osoba trzecia nabywająca produkty oferowane w kanałach sprzedaży partnera.

Hurtownia - firma Euroshop Daniel Cis wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Fiołków 10 75-810 Koszalin, NIP 6691111945, REGON 331299043

Przewoźnik - kurier, poczta lub inna firma przewozowa współpracująca z hurtownią w celu realizowania dostawy produktów.

§1 Wstęp

1. Współpraca polega na nabywaniu przez partnera produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni i wysyłaniu zakupionych
towarów do magazynów partnera.

2. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy hurtownią a partnerem są produkty dostępne w aktualnej ofercie hurtowni
w dniu zawarcia transakcji.

3. Rejestracja w systemie hurtowni www.b2b.euroshop24h.pl jest bezpłatna.

§2 Zasady składania zamówień, realizacji zamówień i dostawy towaru

1. Partner zobowiązuje się do nabycia towarów od hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty za nie
całkowitej ceny wraz z kosztem dostawy, a hurtownia do sprzedaży towaru i wydania go na wskazany przez partnera adres magazynu przeładunku.

2. O polityce cenowej w kanałach sprzedaży partnera decyduje partner. Jednakże cena sprzedaży produktu nie może być
niższa niż aktualnie udostępniana cena w pliku XML oraz cena w ofercie dla odbiorców detalicznych dostępnej pod
adresem www.euroshop24h.pl. Sprzedaż poniżej tej ceny daje hurtowni prawo odmowy realizacji zamówień oraz zablokowania
konta.

3. W celu złożenia zamówienia partner zobowiązany jest do dostarczenia hurtowni następujących danych:
imię, nazwisko, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, ulica, numeru domu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres skrzynki mailowej.

4. Hurtownia nie realizuje przesyłek za pobraniem.

5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w hurtowni za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
www.b2b.euroshop24h.pl.

6. Hurtownia ma prawo pozbawić partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:
a) Nie dotrzymania postanowień punktu 2 paragraf 2
b) Opóźnienia w płatności powyżej 14 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji
c) Braku aktywności na koncie (brak aktywności na koncie uznaje się w przypadku mniej niż 3 w pełni zrealizowanych zamówień w tygodniu) podpunkt obowiązuje po drugim miesiącu współpracy.

7. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez hurtownię zaksięgowania płatności.

8. Od chwili zaksięgowania płatności rozpoczyna się liczyć czas realizacji zamówienia który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

9. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

10. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnych danych  odpowiedzialność ponosi partner.

11. Towar zamówiony przez partnera będzie dostarczany przez hurtownie za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez hurtownię na warunkach
przez nią wskazanych. Informacje o cenach wysyłki i przewoźnikach są dostępne w koszyku. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi partner.

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybór odpowiedniej dla Cross-dockingu opcji dostawy i płatności w koszyku.

13. Partner każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o postępach w realizacji zamówienia oraz o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego.

14. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych partnera.

15. Zamówienie złożone przez partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

16. Na zakupiony towar hurtownia wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia i dostarcza ją partnerowi w formie elektronicznej.

17. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar przez partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru hurtownia ma prawo w całości anulować zamówienie.

18. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z nieodebrania przez partnera paczki ponosi partner. 

19. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia ze względów technicznych lub logistycznych (brak stanu magazynowego).
O takiej sytuacji informujemy mailowo lub telefonicznie.

20. Hurtownia realizuje wyłącznie opłacone zamówienia nie pracujemy na potwierdzeniach przelewu.

21. Złożenie zamówienia przez partnera jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu i
dostarczenia jej drogą elektroniczną.

22. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Partner oświadcza, że pokrywa wszelkie koszta spowodowane uszkodzeniami
powstałymi podczas transportu.

23. Partner zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na
wyraźne życzenie partnera do zamówienia dołączane są nalepki. Partner przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia
do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.


§3 Przedmiot Świadczenia

1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni.

2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach
reklamowych lub dotyczących produktu.

3. Udostępniane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowych i nie mogą być podstawą roszczeń.

§4 Zwrot towaru

1. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z zwrotu paczki ponosi partner.

2. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino zwrot nie zostanie rozpatrzony jeśli zostanie
złożony w terminie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki do klienta.

3. Koszt zwrotu jednej sztuki towaru wynosi 5 zł netto.

4. Zwroty przyjmowane są wyłącznie wraz z protokołem różnic w dostawie spisanym w dniu doręczenia.

5. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać na kwotę nie przewyższającą 2% miesięcznego obrotu.

6. Kwota za obsługę zwrotu jest rozliczana osobną fakturą wystawioną po przyjęciu zwrotu i przesyłana wraz z korektą.


§5 Reklamacja

1. Reklamacje od klientów zgłaszane są bezpośrednio do partnera.

2. W momencie odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub
zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół różnic w dostawie. Skutki zaniechań obciążają bezpośrednio partnera.

3. Hurtownia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino.

4. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§6 Odpowiedzialność Hurtowni

1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienie w dostawie towaru spowodowane opóźnieniem zapłaty przez partnera.
b) opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.
c) błędnie wypełniony formularz zamówienia

d) informacje w pliku integracyjnym oraz informacje na stronie internetowej lub innych kanałach sprzedaży partnera. 

2. Dostarczenie dowodu zakupu do klienta to obowiązek który spoczywa na partnerze.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl