Dropshipping

Dropshipping Hurtownia

W skrócie: Ty sprzedajesz - my wysyłamy

 


Co to jest dropshipping?

Dropshipping to model logistyczny, który przerzuca proces wysyłki towaru bezpośrednio na magazyny euroshop24h.pl stamtąd towar trafia bezpośrednio do klienta indywidualnego, dzięki czemu nie ma konieczności wynajmu obszernych powierzchni magazynowych oraz inwestowania w produkty.

Dropshipping współpraca 

Jak to działa?

1. W twoim sklepie internetowym, na allegro, ceneo lub w innych kanałach sprzedaży wystawiasz nasze produkty a gdy któryś z nich się sprzeda to my wysyłamy go do Twojego klienta.

2. Ty zajmujesz się pozyskiwaniem klientów i sprzedażą a my natomiast pakowaniem i wysyłką do klienta.

Sytuacja win-win!

 

Czy dropshipping wymaga założenia firmy?

Tak, podejmujemy współpracę jedynie z firmami. Nie podejmujemy współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność nierejestrowaną.

 

Czy dropshipping wymaga posiadania kasy fiskalnej?

Wysyłają towar do twojego klienta nie dołączamy paragonu ani faktury. Ty otrzymujesz fakturę drogą mailową. Natomiast to na tobie ciąży obowiązek wystawienia dokumentu potwierdzającego zakup. Nie musisz korzystać z kasy fiskalnej. Dopuszczalnym i często stosowanym rozwiązaniem jest wystawianie faktur i wysyłanie ich przy pomocy maila do klienta. 

 

Czy dropshipping to model prowizyjny?

Nie, to ty nabywasz towar na własny rachunek a my wysyłamy go bezpośrednio twojemu klientowi.

 

Czy wysyłamy paczki pobraniowe?

Niestety obecnie nie jest to możliwe.

 

Czy wysyłamy paczki za granicę Polski?

Niestety obecnie nie oferujemy takiej wysyłki.

 

Jaka jest cena dostawy towaru do klienta?

Aktualny cennik i metody wysyłki dostępne są w koszyku.

 

Czy wysyłacie paczki w programie Allegro SMART?

Tak, wysyłamy przesyłki Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro Paczkomaty 24/7 InPost. Aby nadać tego typu przesyłkę należy wybrać opcję dostawy ,,Własna etykieta InPost'' (jest to usługa dodatkowo płatna) oraz w uwagach do zamówienia wpisać numer listu przewozowego a następnie na adres etykiety@euroshop24h.pl wysłać etykietę w formacie A6 w orientacji pionowej w formacie PDF tytułem wiadomości musi być numer listu przewozowego. W przypadku nie przesłania etykiety do momentu wysyłki paczki lub przesłania zbyt małej ilości etykiet paczka zostanie nadana zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

Gdzie mogę zobaczyć aktualnie oferowane towary ?

Wszystkie towary dostępne w ofercie ukazane są na stronie www.euroshop24h.pl

 

Jakie ceny udostępniane są w pliku integracyjnym?

W pliku integracyjnym udostępniamy minimalne ceny sprzedaży brutto.

 

Czy udzielacie kredytu kupieckiego?

Niestety nie udzielamy kredytów kupieckich.

 

Jeśli nie pracujecie na potwierdzeniach przelewu jak w takim razie przyspieszyć przekazanie zamówienia do realizacji?

Istnieją dwa rozwiązania, aby zamówienie od razu miało status opłacone:

1. Płatność poprzez bramkę płatniczą taką jak PayU. Niestety rozwiązanie to dolicza do zamówienia prowizję operatora płatności.

2. Proponujemy również założyć konto, w banku w jakim my mamy rachunek tj. Santander Consumer Bank

  

Zalety dropshippingu:

-Nie musisz kupować oferowanych towarów płacisz jedynie za te produkty i w takiej ilości, w jakiej zostały zamówione przez klientów.

-Zmniejszasz koszty prowadzenia działalności i oszczędzasz na wynajmie powierzchni magazynowej.

-Nie musisz zatrudniać pracowników obsługujących pakowanie i wysyłkę towarów.

-Do prowadzenia dropshippingu nie są konieczne większe nakłady finansowe ani inwestycje.

-Nie musisz martwić się o opisy i zdjęcia produktów wszystko otrzymujesz od nas w pliku integracyjnym.

Podsumowując w twojej kwestii pozostaje sprzedaż, upiększanie wyglądu sklepu, pozycjonowanie i promocja resztą zajmiemy się my.

 

Jak zintegrować swój sklep z Euroshop24h.pl?

Obecnie mamy gotową integrację z platformami:

                                                        

 

Po kliknięciu na na logo poszczególnej platformy zostaną Państwo przeniesieni na stronę firmy wykonującej integracje. W celu uzyskania szczegółów integracji należy kontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi klienta tej firmy.

Jeśli platformy z której korzystasz nie ma na liście możesz samodzielnie się z nami zintegrować za pomocą pliku XML.

 

Jak rozpocząć współpracę?

Aby rozpocząć współpracę należy zarejestrować się poprzez formularz klikając w przycisk poniżej i wybrać grupę klientów dropshipping.

 

Jak złożyć zamówienie w dropshippingu?

Aby poprawnie złożyć zamówienie w modelu dropshipping należy:

1. Zalogować się jako klient dropshipping poprzez uzyskane podczas procesu rejestracji dane.

2. Wybrać produkty zamówione przez klienta.

3. Wprowadzić własne dane w lewej kolumnie:

- w przypadku kuriera DHL wybrać opcję inny adres dostawy i wprowadzić dane klienta w prawej kolumnie

- w przypadku wysyłki Paczkomatami InPost należy podać numer telefonu klienta oraz wybrać odpowiedni paczkomat (firma InPost nie potrzebuje pełnych danych odbiorcy)

Uwaga! Należy podać własny adres mailowy oraz złożyć zamówienie jako firma wówczas to Państwo otrzymają fakturę a nie klient.

4. W koszyku wybrać opcję dostawy obsługującą ten model logistyczny (wybór innej metody wysyłki powoduje automatyczne anulowanie zamówienia).

 

Regulamin współpracy w modelu logistycznym - dropshipping

Definicje:

Partner - firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą która dokonała rejestracji 
w serwisie www.b2b.euroshop24h.pl jako odbiorca hurtowy.

Klient - osoba trzecia nabywająca produkty oferowane w kanałach sprzedaży partnera.

Hurtownia - firma Euroshop Daniel Cis wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca 
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Fiołków 10 75-810 Koszalin, NIP 6691111945, REGON 331299043

Przewoźnik - kurier, poczta lub inna firma przewozowa współpracująca z hurtownią w celu realizowania dostawy produktów.

§1 Wstęp

1. Współpraca polega na nabywaniu przez partnera produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni i wysyłaniu zakupionych
towarów bezpośrednio do klientów partnera.

2. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy hurtownią a partnerem są produkty dostępne w aktualnej ofercie hurtowni 
w dniu zawarcia transakcji.

3. Rejestracja w systemie hurtowni www.b2b.euroshop24h.pl jest bezpłatna.

§2 Zasady składania zamówień, realizacji zamówień i dostawy towaru

1. Partner zobowiązuje się do nabycia towarów od hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty za nie
całkowitej ceny wraz z kosztem dostawy, a hurtownia do sprzedaży towaru i wydania go bezpośrednio klientowi 
wskazanemu przez partnera.

2. O polityce cenowej w kanałach sprzedaży partnera decyduje partner. Jednakże cena sprzedaży produktu nie może być 
niższa niż aktualnie udostępniana cena w pliku XML oraz cena w ofercie dla odbiorców detalicznych dostępnej pod 
adresem www.euroshop24h.pl. Sprzedaż poniżej tej ceny daje hurtowni prawo odmowy realizacji zamówień oraz zablokowania
konta.

3. W celu złożenia zamówienia partner zobowiązany jest do dostarczenia hurtowni następujących danych klienta:
imię, nazwisko, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, ulica, numeru domu, kod pocztowy, miasto, kraj oraz w przypadku
dostawy do paczkomatu InPost kodu maszyny odbiorczej.

4. Hurtownia nie realizuje przesyłek za pobraniem.

5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w hurtowni za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
www.b2b.euroshop24h.pl.

6. Hurtownia ma prawo pozbawić partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:
a) Nie dotrzymania postanowień punktu 2 paragraf 2

b) Opóźnienia w płatności powyżej 14 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji

c) Braku aktywności na koncie (brak aktywności na koncie uznaje się w przypadku mniej niż 7 w pełni zrealizowanych zamówień w tygodniu) podpunkt obowiązuje po drugim miesiącu współpracy.

7. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez hurtownię zaksięgowania płatności.

8. Od chwili zaksięgowania płatności rozpoczyna się liczyć czas realizacji zamówienia, który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

9. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

10. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnych danych klienta odpowiedzialność ponosi partner.

11. Towar zamówiony przez partnera będzie dostarczany klientom przez hurtownie za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez hurtownię na warunkach 
przez nią wskazanych. Informacje o cenach wysyłki i przewoźnikach są dostępne w koszyku. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi partner.

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybór odpowiedniej dla dropshippingu opcji dostawy i płatności w koszyku.

13. Partner każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o postępach w realizacji zamówienia oraz o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego.

14. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych partnera.

15. Zamówienie złożone przez partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

16. Na zakupiony towar hurtownia wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia i dostarcza ją partnerowi w formie elektronicznej.

17. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar przez partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru hurtownia ma prawo w całości anulować zamówienie.

18. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z nieodebrania przez klienta paczki ponosi partner. Paczki nieodebrane lub niedoręczone do klienta które wrócą do hurtowni wysyłane są do partnera za dodatkową opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem.

19. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia ze względów technicznych lub logistycznych (brak stanu magazynowego). 
O takiej sytuacji informujemy mailowo lub telefonicznie.

20. Hurtownia realizuje wyłącznie opłacone zamówienia nie pracujemy na potwierdzeniach przelewu.

21. Złożenie zamówienia przez partnera jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu i 
dostarczenia jej drogą elektroniczną.

22. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Partner oświadcza, że pokrywa wszelkie koszta spowodowane uszkodzeniami 
powstałymi podczas transportu.

23. Partner zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na 
wyraźne życznie partnera do zamówienia dołączane są nalepki. Partner przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia 
do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.


§3 Przedmiot Świadczenia

1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni.

2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach 
reklamowych lub dotyczących produktu.

3. Udostępniane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowych i nie mogą być podstawą roszczeń.

§4 Zwrot towaru

1. Hurtownia nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego u partnera w sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy zawartej z partnerem. Ewentualne dodatkowe
koszty wynikające z zwrotu paczki ponosi partner.

2. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino zwrot nie zostanie rozpatrzony jeśli zostanie 
złożony w terminie dłuższym niż 7 dni od daty doręcznenia przesyłki do klienta.

3. Koszt zwrotu jednej sztuki towaru wynosi 5 zł netto.

4. Zwroty przyjmowane są wyłącznie wraz z protokołem różnic w dostawie spisanym w dniu doręczenia.

5. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać na kwotę nie przewyższającą 2% miesięcznego obrotu.

6. Kwota za obsługę zwrotu jest rozliczana osobną fakturą wystawioną po przyjęciu zwrotu i przesyłana wraz z korektą.


§5 Reklamacja

1. Reklamacje od klientów zgłaszane są bezpośrednio do partnera.

2. W momencie odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub 
zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół różnic w dostawie. Skutki zaniechań klienta obciążają bezpośrednio partnera.

3. Hurtownia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino.

4. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§6 Odpowiedzialność Hurtowni

1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienie w dostawie towaru spowodowane opóźnieniem zapłaty przez partnera.
b) opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.
c) błędnie wypełniony formularz zamówienia

d) informacje w pliku integracyjnym oraz informacje na stronie internetowej lub innych kanałach sprzedaży partnera. 

 

2. Dostarczenie dowodu zakupu do klienta to obowiązek, który spoczywa na partnerze.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego regulaminu.

 

Integracja z RedCart.pl

RedCart to kompleksowa platforma oprogramowania do zakładania sklepów internetowych oparta na modelu SaaS. Oznacza to, że sklepy nie wymagają instalacji na własnym serwerze, a funkcjonalności są dodawane i aktualizowane na bieżąco w ramach opłaconego co miesiąc abonamentu.
Każdego dnia zespół RedCart stworzony z entuzjastów e-commerce i nowych technologii pomaga w uruchamianiu i konfigurowaniu indywidualnej wersji e-biznesu. Do końca 2019 uruchomiliśmy ponad 40 000 sklepów. Przez ponad 10 lat działalności nawet kilka tysięcy przedsiębiorców z różnych sektorów korzysta z oferowanych przez nas rozwiązań. To grono stale się powiększa!

Sklep internetowy założony na naszej platformie to m.in.:
14-dniowy bezpłatny okres próbny z kompletem wszystkich funkcjonalności do przetestowania,
pomoc techniczna, support oraz onboarding online,
dostęp do ponad 450 wbudowanych narzędzi,
bezpłatne integracje z prawie 400 hurtowniami z wielu branż. Nasz system integracji samodzielnie pobiera dane i aktualizuje stany magazynowe oraz ceny, opcja sprzedaży produktów w modelu dropshipping,
konta i usprawnienia dla pracowników, integracje z kurierami i płatnościami online, możliwość sprzedaży wielokanałowej poza e-sklepem,
wsparcie dla sprzedaży zagranicznej,
rozszerzone raporty sprzedaży, Klientów i produktów,
dostosowanie do zmian w normach prawnych po stronie RC,
stale rozbudowywane i dodawane funkcjonalności.

Istotną gałęzią działań dla marki jest dropshipping. To model sprzedaży, w którym  dostawca wysyła produkt do Klienta. Rolą właściciela sklepu jest zbieranie zamówień i przesyłanie ich do hurtowni. Sprzedawca nie musi już magazynować produktów w wynajmowanej przez siebie przestrzeni. Kolejnym plusem jest stosunkowo niski próg wejścia na rynek oraz możliwość wybadania, jaki asortyment sprzedaje się najlepiej. Przedsiębiorca zyskuje swego rodzaju elastyczność.

Jako RedCart wspieramy model biznesowy, jakim jest dropshipping i pomagamy w ukierunkowaniu naszych Klientów. Współpracujemy z hurtowniami  dropshippingowymi, z którymi można się zintegrować, a ich ilość liczy już blisko 400 pozycji!

RedCart - Sprzedawaj teraz! 

Zarejestruj Się

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl