Cross-docking

Cross-docking - przeładunek kompletacyjny

W skrócie: Ty sprzedajesz - my wysyłamy sprzedany towar do twojego magazynu

 

Co to jest Cross-docking?

Cross-docking to model logistyczny, który polega na przepakowaniu towaru i wysyłce do odbiorcy ostatecznego bez dodatkowego magazynowania towaru.

 

Cross-docking - jak to działa?

1. W twoim sklepie internetowym, na allegro, ceneo lub w innych kanałach sprzedaży wystawiasz nasze produkty a gdy któryś z nich się sprzeda to my wysyłamy go do Twojego magazynu.

2. Ty zajmujesz się pozyskiwaniem klientów, sprzedażą i przepakowaniem zamówień.

 

Sytuacja win-win!

Cross-docking w e-commerce 

 

Czy Cross-docking wymaga założenia firmy?

Tak, podejmujemy współpracę jedynie z firmami. Nie podejmujemy współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność nierejestrowaną.

 

Czy wysyłamy paczki pobraniowe?

Niestety obecnie nie jest to możliwe.

 

Czy wysyłamy paczki za granicę Polski?

Niestety obecnie nie oferujemy takiej wysyłki.

 

Jaka jest cena dostawy towaru?

Aktualny cennik i metody wysyłki dostępne są w koszyku.

 

Gdzie mogę zobaczyć aktualnie oferowane towary ?

Wszystkie towary dostępne w ofercie ukazane są na stronie www.euroshop24h.pl

 

Jakie ceny udostępniane są w pliku integracyjnym?

W pliku integracyjnym udostępniamy minimalne ceny sprzedaży brutto.

 

Czy udzielacie kredytu kupieckiego?

Niestety nie udzielamy kredytów kupieckich

 

Jeśli nie pracujecie na potwierdzeniach przelewu jak w takim razie przyspieszyć przekazanie zamówienia do realizacji?

Istnieją dwa rozwiązania aby zamówienie od razu miało status opłacone:

1. Płatność poprzez bramkę płatniczą taką jak PayU. Niestety rozwiązanie to dolicza do zamówienia prowizję operatora płatności.

2. Proponujemy również założyć konto w banku w jakim my mamy rachunek tj. Santander Consumer Bank

 

Jakie korzyści niesie cross-docking?  

 

Zalety Cross-dockingu:

-Nie musisz kupować oferowanych towarów płacisz jedynie za te produkty i w takiej ilości w jakiej zostały zamówione przez klientów.

-Zmniejszasz koszty prowadzenia działalności i oszczędzasz na wynajmie dodatkowej powierzchni magazynowej.

-Możesz oferować dużo produktów i nie są przy tym konieczne większe nakłady finansowe ani inwestycje.

-Osobiście nadzorujesz proces wysyłki do klienta końcowego.

-Nie musisz martwić się o opisy i zdjęcia produktów wszystko otrzymujesz od nas w pliku integracyjnym.

Podsumowując w twojej kwestii pozostaje sprzedaż, przepakowanie zamówień, upiększanie wyglądu sklepu, pozycjonowanie i promocja.

 

Jak zintegrować swój sklep z Euroshop24h.pl?

Obecnie mamy gotową integrację z platformami:

                                                        

Po kliknięciu na na logo poszczególnej platformy zostaną Państwo przeniesieni na stronę firmy wykonującej integracje. W celu uzyskania szczegółów integracji należy kontaktować się bezpośrednio z biurem obsługi klienta tej firmy.

Jeśli platformy z której korzystasz nie ma na liście możesz samodzielnie się z nami zintegrować za pomocą pliku XML.

 

Jak rozpocząć współpracę?

Aby rozpocząć współpracę należy zarejestrować się poprzez formularz klikając w przycisk poniżej i wybrać grupę klientów Cross-docking.

 

Jak złożyć zamówienie w Cross-dockingu?

Aby poprawnie złożyć zamówienie w modelu Cross-docking należy:

1. Zalogować się jako klient Cross-dockingu poprzez uzyskane podczas procesu rejestracji dane.

2. Wybrać produkty zamówione przez klienta.

3. W koszyku wybrać opcję dostawy obsługującą ten model logistyczny (wybór innej metody wysyłki powoduje automatyczne anulowanie zamówienia).

4. Wprowadzić dane dostawy. 

 

Regulamin współpracy w modelu logistycznym - Cross-docking

Definicje:

Partner - firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą która dokonała rejestracji
w serwisie www.b2b.euroshop24h.pl jako odbiorca hurtowy.

Klient - osoba trzecia nabywająca produkty oferowane w kanałach sprzedaży partnera.

Hurtownia - firma Euroshop Daniel Cis wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Fiołków 10 75-810 Koszalin, NIP 6691111945, REGON 331299043

Przewoźnik - kurier, poczta lub inna firma przewozowa współpracująca z hurtownią w celu realizowania dostawy produktów.

§1 Wstęp

1. Współpraca polega na nabywaniu przez partnera produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni i wysyłaniu zakupionych
towarów do magazynów partnera.

2. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy hurtownią a partnerem są produkty dostępne w aktualnej ofercie hurtowni
w dniu zawarcia transakcji.

3. Rejestracja w systemie hurtowni www.b2b.euroshop24h.pl jest bezpłatna.

§2 Zasady składania zamówień, realizacji zamówień i dostawy towaru

1. Partner zobowiązuje się do nabycia towarów od hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty za nie
całkowitej ceny wraz z kosztem dostawy, a hurtownia do sprzedaży towaru i wydania go na wskazany przez partnera adres magazynu przeładunku.

2. O polityce cenowej w kanałach sprzedaży partnera decyduje partner. Jednakże cena sprzedaży produktu nie może być
niższa niż aktualnie udostępniana cena w pliku XML oraz cena w ofercie dla odbiorców detalicznych dostępnej pod
adresem www.euroshop24h.pl. Sprzedaż poniżej tej ceny daje hurtowni prawo odmowy realizacji zamówień oraz zablokowania
konta.

3. W celu złożenia zamówienia partner zobowiązany jest do dostarczenia hurtowni następujących danych:
imię, nazwisko, numer telefonu zarejestrowany w Polsce, ulica, numeru domu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres skrzynki mailowej.

4. Hurtownia nie realizuje przesyłek za pobraniem.

5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w hurtowni za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem
www.b2b.euroshop24h.pl.

6. Hurtownia ma prawo pozbawić partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:
a) Nie dotrzymania postanowień punktu 2 paragraf 2
b) Opóźnienia w płatności powyżej 14 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji
c) Braku aktywności na koncie (brak aktywności na koncie uznaje się w przypadku mniej niż 3 w pełni zrealizowanych zamówień w tygodniu) podpunkt obowiązuje po drugim miesiącu współpracy.

7. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez hurtownię zaksięgowania płatności.

8. Od chwili zaksięgowania płatności rozpoczyna się liczyć czas realizacji zamówienia który wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

9. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

10. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnych danych  odpowiedzialność ponosi partner.

11. Towar zamówiony przez partnera będzie dostarczany przez hurtownie za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez hurtownię na warunkach
przez nią wskazanych. Informacje o cenach wysyłki i przewoźnikach są dostępne w koszyku. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi partner.

12. Warunkiem realizacji zamówienia jest wybór odpowiedniej dla Cross-dockingu opcji dostawy i płatności w koszyku.

13. Partner każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o postępach w realizacji zamówienia oraz o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego.

14. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych partnera.

15. Zamówienie złożone przez partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

16. Na zakupiony towar hurtownia wystawia fakturę VAT do każdego zamówienia i dostarcza ją partnerowi w formie elektronicznej.

17. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar przez partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru hurtownia ma prawo w całości anulować zamówienie.

18. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z nieodebrania przez partnera paczki ponosi partner. 

19. Hurtownia może odmówić realizacji zamówienia ze względów technicznych lub logistycznych (brak stanu magazynowego).
O takiej sytuacji informujemy mailowo lub telefonicznie.

20. Hurtownia realizuje wyłącznie opłacone zamówienia nie pracujemy na potwierdzeniach przelewu.

21. Złożenie zamówienia przez partnera jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu i
dostarczenia jej drogą elektroniczną.

22. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie. Partner oświadcza, że pokrywa wszelkie koszta spowodowane uszkodzeniami
powstałymi podczas transportu.

23. Partner zobowiązuje się do oklejenia we własnym zakresie zakupionego towaru nalepkami z tłumaczeniem w języku polskim. Na
wyraźne życzenie partnera do zamówienia dołączane są nalepki. Partner przyjmuje do wiadomości, że zamówienie etykiet może wydłużyć realizację zamówienia
do 7 dni roboczych. Etykiety wydawane są wyłącznie z nadrukiem logo Euroshop Daniel Cis i pełnymi danymi firmy wraz z adresem stron internetowych.


§3 Przedmiot Świadczenia

1. Przedmiotem świadczenia jest sprzedaż produktów będących w aktualnej ofercie hurtowni.

2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach
reklamowych lub dotyczących produktu.

3. Udostępniane zdjęcia mają jedynie charakter poglądowych i nie mogą być podstawą roszczeń.

§4 Zwrot towaru

1. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z zwrotu paczki ponosi partner.

2. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino zwrot nie zostanie rozpatrzony jeśli zostanie
złożony w terminie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki do klienta.

3. Koszt zwrotu jednej sztuki towaru wynosi 5 zł netto.

4. Zwroty przyjmowane są wyłącznie wraz z protokołem różnic w dostawie spisanym w dniu doręczenia.

5. Zwrotu zakupionego towaru można dokonać na kwotę nie przewyższającą 2% miesięcznego obrotu.

6. Kwota za obsługę zwrotu jest rozliczana osobną fakturą wystawioną po przyjęciu zwrotu i przesyłana wraz z korektą.


§5 Reklamacja

1. Reklamacje od klientów zgłaszane są bezpośrednio do partnera.

2. W momencie odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub
zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół różnic w dostawie. Skutki zaniechań obciążają bezpośrednio partnera.

3. Hurtownia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru na adres Grzybowa 11 75-900 Kretomino.

4. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§6 Odpowiedzialność Hurtowni

1. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za:
a) opóźnienie w dostawie towaru spowodowane opóźnieniem zapłaty przez partnera.
b) opóźnienia w dostawie z winy przewoźnika.
c) błędnie wypełniony formularz zamówienia

d) informacje w pliku integracyjnym oraz informacje na stronie internetowej lub innych kanałach sprzedaży partnera. 

2. Dostarczenie dowodu zakupu do klienta to obowiązek który spoczywa na partnerze.

3. Hurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień powyższego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl